1 - Telefonsamtal från norr2 - Mest är värk3 - Sväljer mina ord4 - In i dimman5 - Ingenting6 - Styrd av plastkort7 - I verkligheten8 - Sånt vi behöver9 - Enbart psykopat10 - Sagt och gjort11 - En yrkeshjältes vedermödorKrediter
Click for translation

Photos by Olivia Häggblom